Distancu nije moguće održavati u vrijeme obavljanja zahvata ili pregleda. Distancu pacijenti mogu držati u čekaonici ordinacije i u vrijeme komunikacije s djelatnicima izvan ambulante.