Nošenje zaštitnih maski također je obavezna mjera za sve osobe koje se nalaze u prostoru ordinacije. Molimo naše pacijente neka sa sobom ponesu svoje zaštitne maske. Za pacijente nošenje maske naravno nijem moguće u vrijeme obavljanja pregleda/zahvata.