stomatološka ordinacija Čeović materijali u protetici

Materijali u protetici su visokokvalitetni, a to su plemeniti metali ili keramika. Sve vrste visokokvalitetnih materijala, ovisno o situaciji, koristimo i u stomatološkoj ordinaciji Čeović.

Mostovi i krunice u nevidljivome području najčešće se rade od tzv. plemenitoga čelika na koji se peče keramika. Sadržavaju nikal, pa su kontraindicirani kod osoba alergičnih na taj element. Sljedeće mogućnosti su titanij, koji je lagan, pa je pogodan kod cirkularnih mostova u gornjoj čeljusti.

Slijede zlatne legure koje u sebi imaju visok postotak zlata i nekih drugih metala koji im povisuju talište te ih čine povoljnim za napekavanje keramike.

Estetski najzahtjevnija područja pokrivaju se bezmetalnom keramikom. Popularno se zovu cirkoni, alumina, empress. Svaka od njih ima svoju indikaciju, a zajedničko im je svojstvo transparentnost i velika prilagodljivost uz postojeće zube.