stomatološka ordinacija Čeović pedodoncija

PEDODONCIJA – rad s djecom za svakog je stomatologa najteži. Kad se uspije dijete pridobiti za suradnju to je ujedno i najveći kompliment koji može dobiti za svoj rad.

Ako dijete nije imalo ranijih neugodnih iskustava sa zuboboljom, posjet stomatologu za njega je igra i zabava.

Edukativna je uloga stomatologa u pedodonciji veoma važna. Loša iskustva iz ordinacije u djetinjstvu odražavaju se u kasnijim godinama izbjegavanjem redovitih odlazaka stomatologu.

.