higijena i prehrana s aparatom

Kad pacijent nosi fiksni ortodontski aparat, važno je paziti na higijenu i prehranu s aparatom. Na ovu svakodnevnu situaciju u stomatološkoj ordinaciji Čeović uvijek pacijentima skrećemo posebnu pozornost.

Higijena zubi i aparatića je vrlo važna, treba ih prati nakon svakoga jela i to prvo intradentalnom četkicom. Tako se otklone ostatci hrane oko samih bravica, između zuba i ispod žice. Nakon toga se polukružnim pokretima običnom četkicom peru zubi i aparatić u trajanju oko tri minute.

Preporučljivo je i otići do svojega stomatologa na dodatnu zaštitu zuba fluorom. Po potrebi treba počistiti zubni kamenac ultrazvukom i ispjeskariti zube.

Potrebno je paziti i kod prehrane. Hrana se ne smije odgrizati, nego se narezana unosi u usta. Nema odgrizanja sendviča, jabuke, čokolade, kukuruza i sl. jer dolazi do odljepljivanja bravica.